ลืม Password ในการ Log in เข้าเว็บไซต์ต้องทำอย่างไร?

อ่านวิธีแก้เมื่อ ลืม Password ในการ Log in เข้าเว็บไซต์ Dooview และยังเป็นประโยชน์สามารถใช้ได้กับเว็บที่เป็น WordPress ได้ทุกเว็บ ไม่ยาก แต่สิ่งที่ต้องจำได้ก่อนเลยคือ Email ที่ใช้ตอนสมัครเว็บไซต์ เพราะจะช่องทางเดียวที่ทำให้เว็บไซต์ สามารถส่ง link เข้าไปให้คุณลูกค้ากด เพื่อตั้งพาสเวิร์ดใหม่ได้ หรือถ้าจำพาสเวิร์ด ของ Email ที่เราสมัครไว้ไม่ได้อีก ก็จะต้องกดเข้าไปที่ช่องทาง Forgot Password ของ Email เราให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นจึงทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1 กดที่ SIGN IN | REGISTER ที่บริเวณแถบสีดำ อยู่ด้านบนขวา

เพื่อเข้าไปสู้หน้า login หรือ หน้า Register

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก รุปที่ 1
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก รุปที่ 1

ขั้นตอนที่ 2 กดตรงคำว่า Lost your password?

ทางแก้ เมื่อ ลืม password รูปที่ 1
ทางแก้ เมื่อ ลืม พาสเวิร์ด รูปที่ 1

ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์ Email ที่ใช้ตอนสมัครเว็บไซต์ Dooview และกดปุ่ม RESET PASSWORD

เมื่อกดปุ่ม RESET PASSWORD แล้ว ระบบจะทำการส่ง Email เข้าไปยัง Email ของคุณลูกค้า เพื่อเป็น Link สำหรับกลับมาตั้ง Password ใหม่

ทางแก้ เมื่อ ลืม password รูปที่ 3
ทางแก้ เมื่อ ลืมพาสเวิร์ด รูปที่ 3

ข้ันตอนที่ 4 เข้าไปยัง Email ที่ได้ทำการสมัครไว้

เช่น Email ของ Google อย่าง Gmail หรือจะเป็น Email ของฝั่ง Microsoft อย่าง hotmail, msn, live

เพื่อเปิด Email ที่ระบบได้ส่งมา จากนั้นกดที่ “Click here to reset your password”

ทางแก้ เมื่อ ลืม password รูปที่ 5
ทางแก้ เมื่อ ลืมพาสเวิร์ด รูปที่ 5

ขั้นตอนที่ 5 ระบบจะพากลับมายังเว็บไซต์ Dooview เพื่อกรอก Password ใหม่

ทางแก้ เมื่อ ลืม password รูปที่ 6
ทางแก้ เมื่อ ลืมพาสเวิร์ด รูปที่ 6

ขั้นตอนที่ 6 ตั้ง Password ที่ต้องการใหม่

โดยเงื่อนไขการตั้ง password นั้น ความยาวอย่างน้อยอยู่ที่ 12 ตัวอักษร ประกอบด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษ พิมพ์เล็ก, พิมพ์ใหญ่, ตัวเลข และตัวอักษรพิเศษ อย่างเช่น ! * ? $% ^ &

ทางแก้ เมื่อ ลืม password รูปที่ 7
ทางแก้ เมื่อ ลืมพาสเวิร์ด รูปที่ 7

ขั้นตอนที่ 7 กรอก Password ใหม่ที่ต้องการในทั้ง 2 ช่อง ให้เหมือนกัน จากนั้นกดปุ่ม SAVE

ทางแก้ เมื่อ ลืม password รูปที่ 8
ทางแก้ เมื่อ ลืมพาสเวิร์ด รูปที่ 8

เมื่อทำครบทั้ง 7 ขั้นตอนแล้ว เราก็สามารถที่จะ Log in เข้าระบบโดยใช้ Email ที่ได้สมัครไว้ และ Password ที่ตั้งใหม่ได้เลย

ทางแก้ เมื่อ ลืม password รูปที่ 9
ทางแก้ เมื่อ ลืมพาสเวิร์ด รูปที่ 9

หลังจากที่รู้วิธีแก้ หลังจาก ลืม Password ใหม่เรียบร้อยแล้ว อย่าลืมสั่งซองไปรษณีย์ เทป 2 นิ้ว จาก Dooview ไปใช้กันด้วยนะครับ

ชมสินค้าของทาง Dooview ได้จากที่นี่